تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
پی پال سریع ترین و مطمـئن تـرین روش بـرای واریـز و دریافـت وجه می باشد. با استفاده از پی پال شما می توانید وجه نقد را با حفظ اطلاعات مالی تـان، منتقـل کنیـد. شما می توانید وجه نقد را با استفاده از مانده حساب پی پال خود، حساب بـانکی، Credit Card و Debit Cardیا حساب پی پال اعتباری خود، پرداخت نمایید. دریافت وجه نیز بسیار آسان است. تنها چیزی کـه شما نیاز دارید یک آدرس ایمیـل یـا شـماره موبایـل مـی باشـد. و در نتیجـه مـی توانیـد وجـه نقـد را در سراسر دنیا پرداخت کنید.
پی پال به معنای "پرداخت کن رفیق" است. پی پال راهکاری انقلابی است که در سال 1998 پایه گذاری شد و در حال حاضر 152 میلیون حساب فعال را با 100 ارز مختلف پشتیبانی می کند و وجه کارت پی پال در حساب های بانکی دارندگان به 53 ارز مختلف قابل تبدیل است.
سامانه پی پال پرداخت و انتقال وجه را از طریق اینترنت و به صورت آنی ممکن می سازد و گستردگی و مقبولیت این سامانه بین سایت های اینترنتی و کاربران آن ناشی از هزینه های اندک در قبال خدمات، کاربرد آسان و امکانات مناسب است.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط