تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
1- ابتدا برای حساب پی پال ثبت نام کنید.
2- یک روش را برای پرداخت انتخاب کنید هنگام ثبت نام می توانید، حساب بانکی، Debit Card یا Credit Card خود را به حساب پی پال تان لینک کنید.
3- با استفاده از پی پال خرید کنید. به این ترتیب می توانیدبه سرعت و بدون اینکه نیـاز باشـد تـا اطلاعات پرداختی خود را بارها و بارها وارد کنید، از فروشگاه هـای محبـوب خـود خریـد نماییـد. همچنین لیستی از خریدهای شما در حساب پی پال تان ثبت می شـود و در دسـترس تـان قـرار می گیرد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط