تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
شاخص هاي وسعت براي اندازه گیري قدرت نوسان هاي بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادي از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهاي موارد کاهش را صورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند با مطالعه افزایش هاي خالص مسیر نوسان هاي بازار را تعیین کنند.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی