تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
صرفا آگهی هایی که دارای ویژگی های زیر باشند پس از تایید کارشناسان و مسئولان واحد تبلیغات ‫امکان درج به شیوه کلیک بیس‬ را خواهند داشت.
شرایط مذکور عبارتند از :
1. موضوع ‫آ‬گهی باید عمومی تلقی شود یعنی برای طیف غالب جامعه و بازدیدکنندگان سایت قابل استفاده باشد.
2. آگهی دهنده محترم می باید امکان تولید یا فراهم سازی ایده های متنوع و به تبع آن محتوا و درون مایه های خلاقانه را برای بنر آگهی خود داشته باشد.
3. آگهی دهنده محترم می باید این امکان را دارا باشد که ماهیانه 2 طرح آگهی مختلف برای سفارش خود تهیه نماید یا آنکه هزینه طراحی این موارد را پرداخت کند.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط