تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
 

ابتدا به ساکن امیدوارم پیشنهادها را مبنی براینکه برای سفید ماندن نقره هایتان از روش ایزوله کردن و یا اضافه کردن مواد پولیستری مثل اسپری ها و غیره رد کنید.

برای حفظ انرژی ظروف در مناطق مرطوب هر سه هفته یکبار و در مناطق گرم و خشک هر یک ماه الی یکماه ونیم یکبار ظروف خود را در آب تاید قرار داده و توسط مسواک یا فرچة سیمی ( نرم مخصوص این کار ) کار را تمیز کنید بعد از شستشو با پارچة نخی آبگیری کنید و سپس توسط باد خنک سشوار آب داخل درزها را نیز خشک کنید.

برای زیور آلات هر دو هفته یکبار این روش را انجام دهید.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط