تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نوسان گیر برای نمایش میزان نوسانات حاصل شده در شاخص های مختلف بازارهای جهانی، محاسبه مقدار نوسان و همچنین ثبت نرخ های قبل و بعد از وقوع نوسانات به کار می رود
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط