تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

دریافت کد معاملاتی قراردادهای آتی

واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
ارائه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت‌های معاملاتی اخذ شده

ثبت سفارش

هنگام ثبت سفارش توسط کارگزار، سفارش های مشتریان بر اساس الویت قیمتی و در صورت تساوی قیمت ها بر اساس الویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی اجرا می شوند.

دوره پیش گشایش

۳۰ دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی هست که بعد از آن حراج تک قیمتی انجام می شود. در این دوره امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد اما معامله‌ای انجام نمی شود.

حراج تک قیمتی

پس از دوره پیش گشایش، حراج تک قیمتی جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده انجام می شود.

از بین قیمت های موجود در صف خرید و صف فروش که امکان انطباق با یکدیگر را دارند، قیمتی انتخاب می شود که بر اساس آن بیشترین حجم معاملات در بازار امکان پذیر باشد. سپس تمام سفارشات با آن قیمت با یکدیگر تطبیق داده شده و از صف خارج می‌شوند.

حراج پیوسته

پس از حراج تک قیمتی، معاملات با حراج پیوسته ادامه می یابد.

در حراج پیوسته، سفارشات خرید و فروش، به ترتیب با الویت قیمتی و سپس الویت زمانی، برای مشتریان در صف خرید و فروش قرار می گیرند. هر زمان قیمت خرید و فروش باهم تطبیق یابند معامله انجام می شود.

لازم به ذکر است که در دوره پایانی معاملات( ۵ دقیقه پایانی جلسه معاملاتی) ورود سفارش جدید یا ابطال سفارشات امکان پذیر نیست.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط