تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار می باشد. در این نوع از نمودار، قیمت های Close در هر بازه زمانی به هم متصل شده و نمودار را به وجود می آورند و در این نمودار نمی توانیم قیمت Open، High، Low را مشاهده کنیم.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط