تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
هر نماد معاملاتی متشکل از نام کالا، ماه و سال قرارداد است. نمادهای معاملاتی باید به تصویب هیئت پذیرش برسند. نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلا براساس سال و ماه قرارداد به صورت زیر خواهد بود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط