تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
 
اهمیت طلا به عنوان یک منبع ثروت و همچنین نقش کنترلی آن در سیستم پولی جهان، دو عاملی است که به عنوان نیروی محرکه اصلی در اکتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح است. روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است، اما تاکنون روابط موجود بین آنها، بیانگر این می باشد که طلا به عنوان کنترل کننده و پشتوانه پول بوده و هست. روند جهانی قیمت طلا در جدول 8-5 آمده است.
 
رابرت منل برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1999 میلادی می گوید: طلا فلزی بسیار ارزشمند و تکیه گاهی برای کشورهایی است که در نظام پولی جهان نه عضو منطقه یورو هستند و نه عضو منطقه دلار، چگونگی استفاده از طلا در آینده، به تحول نظامی پولی بین المللی بستگی دارد. وی می گوید: هنگمی که یورو با دلار در وضعیت مناسبی نباشند، طلا پشتوانه تضمین است.
 
طلا در ايران
 
طلا در کشور مانه تنها کنترل کننده پشتوانه پول به شمار مى رود بلکه در اقتصاد خانوارهاى ايرانى نيز اگذشته دور،‌به عنوان ااندوخته مطمئنى مرسوم بوده است. در شرايط کنونى نيز با وجود بيمه هاى اجتماعى،‌سود سپرده هاى بانکى و تصحيح وضع قوانين ازدواج به سود بانوان،‌با توجه به نرخ تورقم چند رقمى در 2 دهه گذشته،‌گاوصندوق هاى خانوادگى و يا بر دست و سر و گردن بانوان ايرانى نمايان است.
 
با توجه به آنچه در فلززايى ذخاير طلا و نيز وي‍‍گى هاى ذخاير مس ايران گفته شد،‌ ايران مى تواند در آينده و در بين کشورهاى توليد کننده طلا، جايگاهى خاص داشته باشد. اگر تبوان براى سرمايه گذارى، اکتشاف و توليد طلا و نيز طلاى اندوخته در بانک ها ونيز اندوخته هاى خانواده ها،‌رابطه اقتصادى مطمئنى به وجود آورد،‌با اطمينان مى توان اميد داشت که بازار بورس طلايى که براى ايران به وجود خواهد آمد،‌بخشى از بازارهاى بورس طلاى جهان به شمار خواهد رفت.
 
 
 
 
 
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط