تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:
الف) نوسان هاي روزانه: این نوسانها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
ب) نوسان هاي ثانویه: در این نوسان، قیمتها به مدت چند ماه بالا می روند. این نوسانات عمدتاً به منظور تصحیح قیمت بازار صورت میگیرد و مورد علاقه مطبوعات نیز است.
ج) نوسان هاي بلندمدت (اولیه): این نوسان ها، بازارهاي صعودي و بازارهاي نزولی نامیده می شود. در این بازارهاي صعودي قیمتها براي چند سال در مجموع روند صعودي دارد. از طرف دیگر، در بازارهاي نزولی قیمت ها براي چند ماه یا چند سال در مجموع روند نزولی دارد.
تصویر زیر شماي کلی دیدگاه داو را نشان می دهد:


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی