تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
مقصود از نرخ ارز مبادله ای، نرخ های اعلام شده در مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام می گردد و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز از آن یاد می کنند. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در بین بازرگانان و تنظیم آن در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط