تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
منظور قیمت ارزها در معاملات نقدی و رایج روزانه با حجم و مقادیر عادی است. معاملات نقدی، معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط