تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
"کمترین" و "بیشترین " بیانگر کمترین و بیشترین مقدار هر شاخص در روز جاری می باشند. به عبارتی می توان این دو خصیصه را پایین ترین و بالاترین حدود یا همان سقف و کف قیمت های هر شاخص در روز جاری تلقی کرد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط