تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نرخ زنده، به نرخ فعلی و جاری بازار گفته می شود در واقع همان نرخی است که داد و ستد های بازار در آن لحظه با نرخ مذکور صورت می پذیرد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط