تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
این گزینه که جنب قیمت زنده و در دومین ستون درج می گردد بیانگر میزان تغییر نرخ زنده در همین لحظه با نرخ روز گذشته است. شایان توجه است که منظور از روز گذشته، "آخرین نرخ ثبت شده در روز گذشته" یا اصطلاحا "نرخ بسته شدن بازار در روز قبل" می باشد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط