تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
مقایسه گر مقادیر خرید / فروش برای مقایسه میزان خریدها / فروش ها در شاخص های مختلف معاملاتی و به تفکیک بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به کار می رود
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط