تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
- موقعيت


معدن OBUASI در 200 کيلومتري شمال غرب Accra در غنا واقع شده است، و بزرگترين سرمايه شرکت معدني طلاي Ashanti Goldfields به شمار ميرود. معدنکاري زيرزميني در معدن در سال 1907 آغاز شد و برنامه هاي مکانيزه سازي در سال هاي 1999 -1998 کامل شد. 

توليدات طلا در آينده بايد به 550000 تا 650000 انس در سال با ارزش 200 دلار براي هر انس برسد. شرکت AGC ميزان توليدات را از حدود 10000 در سال 1996 به کمتر از 6600 در سال 2003 کاهش داد. هزينه افزايش سرمايه معدنکاري زيرزميني و کارخانه درمجموع به 6/37 ميليون دلار در سال 2003 رسيد. 

 

- زمين شناسي

کانسار Obuasi درطول زون برشي و گسل خورده درون گرينستون هاي پرکامبرين ايجاد شده است. کاني زايي به دو صورت اتفاق مي افتد: رگه هاي کوارتز حاوي طلاي آزاد با عيار بالا و کانسنگ سولفيدي اصلي داراي رگه هاي باريک طلا درون آرسنوپيريت مي باشد. 

در طول سال 2001، اکتشافات در ناحيه با کاني زايي عيار بالا در عمق 1800 متري و فعاليت هاي اکتشافي ادامه يافت.

در اواخرسال 2003، در مجموع ذخاير قطعي و احتمالي 8/56 ميليون تن با عيار 19/6 گرم درتن طلا که 7/37 ميليون تن با عيار 3/8 گرم درتن زيرزميني، 6/2 ميليون تن با عيار 71/2 گرم در تن به صورت سطحي و 4/16 ميليون تن با عيار 9/1 گرم درتن به صورت باطله مي باشد. در مجموع ميزان ذخاير قطعي و احتمالي 1/117 ميليون تن با عيار 71/8 گرم درتن ميباشد.

 

- معدنکاري

فعاليت هاي معدني سطحي و زيرزميني در 8 کيلومتري امتداد شمالي- جنوبي کاني زايي انجام شده اما هم اکنون معدنکاري عمدتاً به صورت زيرزميني تا اعماق 1600 متري انجام ميشود.

در اين معدن 15 تونل قائم وجود دارد.

در طول سال هاي 2002-2003 شرکت AGC سيستم تونل قائم نيمه عمودي را بوسيله دستگاههاي حفاري تجهيز کرده است. کل ظرفيت بالابرنده درحدود 2/6 ميليون تن در سال بين تونل هاي قائم Kwesi Renner، Kwesi Mensah و Sansu باقي مانده است.

 

- فرآوري

بيش از 7 ميليون تن از کانسنگ معدن Obuasi براي فرآوري به کارخانه فرستاده ميشود، اما در سال 2000 ميزان توليدات به 3/5 ميليون تن کاهش يافت.

با شروع مجدد معدنکاري سطحي در سال 2000 کارخانه Oxide به فعاليت هاي قبلي خود بازگشت و Tailings Treatment Plant (TTP) ميزان خروجي ها را افزايش داد. 

 

- توليدات

با تجديد معدنکاري سطحي و افزايش توان عملياتي باطله ها، در 3 کارخانه فرآوري اين معدن مجموعاً 22/5 ميليون تن کانسنگ در سال 2003 فرآوري شد. در کارخانه STP از فرآوري 33/2 ميليون تن کانسنگ با عيار 7 گرم درتن با بازيافت 4/83 % ، 437,085 انس طلا بدست آمد. 

در OTP از فرآوري 9/0 ميليون تن کانسنگ با عيار 87/1 گرم در تن با بازيافت 5/59% ، 32,295 انس طلا و در TTP از فرآوري 99/1 ميليون کانسنگ با عيار 20/2 گرم درتن با بازيافت 2/31 % ، 43,783 انس طلا بدست آمد.

گرچه وجود قسمت بزرگتر کانسنگ عيار پايين باعث افزايش ميزان قيمت متوسط طلا از 198 دلار براي هر انس به 217 دلار براي هر انس ميشود. 


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط