تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
موقعيت
   اين معدن در غرب ژوهانسبورگ و در ايالت Gauteng آفريقاي جنوبي واقع شده است.
   معدن Randfontein در ابتدا بوسيله شرکت معدني Randfontein Estates در سال 1889 شروع به فعاليت نمود. 
    
  زمين شناسي

اين معدن يکي از معادن بالغ و داراي عمر طولاني در معدنکاري ميباشد. در آخرين تخمين ذخايرمعدن و شرح و تفسير زمين شناسي برپايه آزمايش ها و اطلاعات بدست آمده در طول سال هاي انجام معدنکاري، اطلاعاتي از سطح گمانه ها و معادن مجاور جمع آوري شد. 

براي شرح و تفسير داده هاي زمين شناسي، و تعيين منطقه مشابه معقول براي آناليز ژئواستاتيکال در مقطع هر معدن به ژئوزون هايي تقسيم شده اند. در مقطع هر معدن 5 تا 10 ژئوزون موجود است، که بوسيله گسل هاي بزرگ محدود شده اند. محدوده تغييرات معدني و در عيار قابل محاسبه ريف واقع شده اند. 

 معدنکاري
انتظار ميرود که با کاهش فعاليت هاي زيرزميني معدني و تکميل بوسيله عيار بازيافتي پايين ارزش طلا از 62065 راند در هر کيلوگرم به 78062 راند در هر کيلو افزايش يابد. اين فعاليت ها هم اکنون براساس سودبخشي آن متمرکز شده است. از ويژگي اين کانسارها کم عمق بودن آنها و کم عيار بودن اين کانسار نسبت به ديگر معادن اطراف که در محدوده فعاليت هاي CONOPS واقع شده اند، به شمار ميرود. 
    
  توناژ زيرزميني با کاهش 8 درصدي يا 220000 تني به 2646000 تن رسيد. کاهش بسيار کم عيار بازيافتي به 63/4 گرم درتن در مقايسه با 94/4 گرم در تن درسال پيش، باعث شد تا طلاي بازيافتي با 13 درصد کاهش به 12260 کيلوگرم برسد. 

   ميزان سود از بهره برداري هاي سطحي از 41 ميليون راند به 5 ميليون راند کاهش يافت. عيار بازيافتي به علت تغيير در مواد تغذيه کننده ماده معدني از Lindum Reefs کاهش قابل ملاحظه اي يافت.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط