تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
- موقعيت


معدن طلاي Cons Modder در ايالت East Rand، محدودهWitwatersrand در ايالت Mpumalanga آفريقاي جنوبي واقع شده است. 

تاريخچه

فعاليت هاي معدني Cons Modder در ناحيه East Rand انجام ميشود که در ناحيه جنوب شرق Grootvlei قرار گرفته است. تاريخچه معدن Cons Modder به اواخر دهه 1800 بر ميگردد، معدنکاري به صورت اوليه در Cons Modder در ريف اصلي عيار بالا انجام شد،

اما ادامه پيدا نکرد، معدنکاري بيشتر در ناحيه کاني زايي Kimberly و Black Reefs انجام پذيرفت. 

معدنکاري

در زمان حال، بهره برداري ها در ناحيه حاشيه اي با قيمت پايين معدن انجام ميشود. درنتيجه تنها در دو تونل قائم بهره برداري صورت ميگيرد. Cons Modder فاقد کارخانه فرآوري طلا بوده و همه کانسارهاي توليد شده به کارخانه معدن Grootvlei براي فرآوري حمل ميشود.

در محل معدنکاري زيرزميني عيار طلاي اندازه گيري شده در 31 دسامبرسال 2003، در تونل هاي قائم در معدن طلاي Cons Modder درحدود 42/3 گرم درتن بوده است.  

در 31 دسامبر سال 2003 ميزان ذخاير قطعي و احتمالي اقتصادي زيرزميني درحدود 531/7 ميليون تن با عيار متوسط 6/3 گرم در تن طلا براي 847000 سنگ حاوي طلا بوده است. ذخاير قطعي زيرزميني 673/1 ميليون تن با عيار متوسط 91/3 طلا از 210000 انس سنگ حاوي طلا و ذخاير احتمالي معدن 858/5 ميليون تن با عيار متوسط 53/3 از 664000 انس سنگ حاوي طلا بوده است.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط