تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
معدن Athens در منطقه Mvuma واقع در ایالت Midlands زیمباوه قرار گرفته است. معدن Athens در Mvuma به علت زمین سست و بدون سود بودن بسته شد. مالک اصلی معدن آن را به بهره بردار بومی واگذار کرد، این بهره بردار روی باطله ها بهره برداری مجدد نموده و به معدنکاری در سطح پایین قبل از بسته شدن آن پرداخت. 
- معدنکاری
 
میزان ذخیره تاریخی برای معدن Athens در ژوئن سال1997 تخمین زده شد و شامل گزارش های مستقل مربوط به تاریخ جولای 1997 در معدن بوده و مطابق با معیارهای استاندارد استرالیایی JORC Code تهیه شدهاست. بر طبق گزارش های معدن تولیدات در ژانویه 1998 متوقف گردید. 
بر طبق گزارش های ارائه شده میزان تولیدات طلا در ژانویه 1998 کمتر از 2000 انس طلا بوده و مقدار کمی هم مس در طول جداسازی طلا بدست آمد. 
شرکت معدنی Independence Mining در معدن Athens به تعمیر تونل اصلی معدن پرداخت، و در نتیجه تولیدات این معدن کاهش یافت. 
معدن Athens به علت ناپایداری منطقه برای معدنکاری و بی سود بودن معدن بسته شد. مالکان اصلی معدن، آن را به بهره برداران محلی فروخته تا آنهامجدداً بر روی انباشته های مواد معدنی فرآوری نموده و معدنکاری در سطوح پایین را قبل ازبسته شدن معدن انجام دهند. 
 
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط