تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
اصول عمومی  (Common Principles)
انواع سفارشها  (Types of Orders)
وضعیت سفارش(Order State)
توقف ضرر متحرک  (Trailing Stop)
فعالیتهای معاملاتی (Trading Activity)

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط