تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
- تاريخچه


در سال 1950، 9 ترانشه اکتشافي حفر گرديد. در 1956 با توجه به معدنکاري هاي انجام شده، مجوز معدنکاري به Western Deep Levels ( که هم اکنون به نام معادن Mponeng، Savuka وTauTona متعلق به بهره برداري هاي West Wits شرکت AngloGold Ashanti هستند ) داده شد. در ماه ژوئن سال 1957 حفاري در شفت شماره 3 معدن ( که امروزه معدن TauTona ناميده ميشود) انجام شد. 

- موقعيت

TauTona شفت"تونل قائم" شماره 3 Western Deep Levels سابق و معدن شرقي روي خط West Wits در نزديکي شهرCarletonville و در 70 کيلومتري غرب ژوهانسبورگ در ايالت Gauteng واقع شده است.

توليدات معدن TauTona در سال 1962 آغاز گرديد. شفت جديد در معدن ايجاد شد و شرکت Anglo American راهنما براي معدنکاري در سطوح بسيار عميق بود. تفسير داده هاي لرزه اي براي توسعه معدن و چگونگي معدنکاري در اعماق استفاده شد.

توليد طلا با کاهش 12 درصدي به 568000 انس رسيد، که اين رقم توناژ پايين معدن را نشان ميدهد. بازده معدن تحت تأثير راند و افزايش دستمزدها کاهش يافت. ارزش توليدات با افزايش 43 درصدي به 245 دلار براي هر انس رسيد، به عبارت ديگر با افزايش 23 درصدي به 50531 راند (واحد پول آفريقاي جنوبي) در هر کيلوگرم رسيد. سود کل بهره برداري با کاهش 42 درصدي به 58 ميليون رسيد. هزينه افزايش سرمايه 65 ميليون دلار بود که 19 درصد پايين تر از همين ارزش در سال 2003 بوده است. 

بيشترين کارها در زيرسطح 120،پروژه CLR انجام شد و باعث توسعه CLR و پروژه VCR شدند.

حجم توليدات در فصل سوم سال 2004 افزايش يافت. مجموع اين عوامل باهم باعث کاهش 10 درصدي توليدات به 88/10 گرم درتن گرديده است. 

توليد از شفت CLR در سال 2004 آغاز گرديد و انتظار ميرود که ميزان توليد طلا در يک دوره 10 ساله 550,000 و کل ارزش آن 53 ميليون دلار باشد. پيش بيني ميشود که ارزش پروژه 134 دلار براي هر انس باشد. 

پروژه توسعه VCR با هدف دستيابي به دو محدوده ذخيره معدني در افق VCR که در قسمت شمال شرقي کمپلکس شفت واقع شده است انجام ميشود، ستون ديگر VCR در زون بيروني واقع شده است. اين پروژه 300000 انس طلا را به توليدات معدن با ارزش 30 ميليون دلار اضافه خواهد کرد. 

بلوک ذخيره VCR در زير سطح 120 با عنوان پروژه زير سطح 120 TauTona، بوسيله سيستم شفت مايل در مرکز ژئوگرافي، زيرسطح 125 قابل دستيابي است. انتظار ميرود که درحدود 2 ميليون انس طلا در دوره 9 ساله از اين پروژه، با ارزش 152 ميليون دلار توليد شود. 

ارزش متوسط طلاي توليد شده از اين معدن 203 دلار براي هر انس بوده است. توسعه برنامه ها و توليدات در ژانويه 2007 آغازخواهد شد.

انتظار ميرود که توليدات در معدن TauTona در سال 2005 در همان سطح سال 2004 يعني 570000 انس

با ارزش 229 دلار براي هر انس باقي بماند. ارزش افزوده معدن درحدود 66 ميليون دلار خواهد بود. 


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط