تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
قالب( Template ) مجموعه ای از پارامترهای پنجره نمودار است که میتواند برای دیگر نمودارها نیز اعمال شود. در یک قالب، این اجزا میتوانند ذخیره شوند:
نوع و رنگ نمودار
طرح رنگها
مقیاس نمودار
وضعیت نمایش قیمتهای OHLC
مشاوران خبره ( EA ) به کارگرفته شده و پارامترهای آنها

اندیکاتورهای تکنیکال و سفارشی و تنظیمات آنها
ابزار رسم
جداکننده دوره زمانی
وقتی یک قالب برای یک نمودار اعمال میشود، تنظیمات ذخیره شده در قالب برای آن نماد نیز در نظر گرفته میشود. برای مثال میتوانید قالبی را ایجاد کنید و در آن اندیکاتورهای MACD ،RSI و Moving Average را رسم کنید و آنگاه از این Moving Average برای نمودارهای دیگر نیز استفاده کنید.
چند قالب از پیش تعریف شده روی «متا  تریدر »5 در مسیر »/Profiles/Templates« وجود دارد:
default.tpl : به طور پیش فرض برای تمامی نمودارها اعمال میشود.
tester.tpl : برای مشاهده نمودار وقتی نتایج آزمونگر نشان داده میشود.
debug.tpl : برای مشاهده نمودار وقتی که مشغول رفع اشکال برنامه امکیوال 5 از برنامه MetaEditor باشید، برای ایجاد یک قالب ، نمودار را در فرمت دلخواه خود قرار دهید و آنرا با ناممورد نظر خود ذخیره کنید.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط