تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

در نوار آبی رنگ ابتدای صفحات (هدر) موس ود را روی ابزار ها نگه دارید تا پنجره آن برای شما باز شود سپس از ستون اخر با کلیک بر روی ( فرم گزارش نواقص ) وارد صفحه مربوطه شده و سپس فرم اطلاعات را تکمیل و ارسال نمایید تا پس از برسی و تصمیم گیری توسط کارشناسان نسبت به رفع مشکل اقدام شود.  

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط