تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
دارندگان موقعیت تعهدی فروش موظند طی روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی در زمان مشخص شده، به بانک عامل مراجعه و سکه های خود را به کارشناس مربوطه تحویل دهند. بانک پس از دریافت وجه کارشناسی از مشتری، اقدام به تعیین اصالت و کارشناسی سکه نموده و در صورت تکمیل تعداد سکه ها اقدام به صدور رسید تحویل سکه مینماید. اطلاعات مربوط به شرایط و چگونگی فرایند تحویل نزدیک به تاریخ سررسید هر نماد معاملاتی در سایت شرکت بورس کالای ایران در قسمت اعلانات آتی قابل مشاهده میباشد. دارندگان موقعیت تعهدی خرید نیز میبایست تا ساعت 12 همان روز کل وجه لازم متناسب با تعداد قراردادهای آتی مأخوذ رابحساب عملیاتی خود واریز نمایند. این مبلغ  به صورت زیر محاسبه میشود :

خریدارانی که وجه مذکور را به حساب خود واریز نموده اند میبایست 2 روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی به بانک عامل مراجعه نمایند و در صورت عدم نکول فروشنده متناسب با تعداد قراردا دهای آتی خود سکه ها را تحویل بگیرد. درصورت عدم واریز وجه مذکور توسط خریدار سکه ها به فروشنده مسترد می گردد و خریدار مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرار داد آتی خواهد شد. فروشنده نیز در صورت عدم تحویل سکه مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرارداد آتی خواهد شد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط