تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
وسایل زیادی از قرن نوزدهم برای نگاه‌داشتن کراوات اختراع شده‌اند تا جلوی جداشدن، باز شدن یا دیگر اتفاقات مربوط به کراوات را بگیرند اما بعدا تبدیل به ابزارهای زیبایی و مد شدند. اکثر گیره‌های کراوات به شکل دو بخش مجزا هستند که مانند گیره بهم چسبیده و دو میان این دو قسمت، کراوات قرار می‌گیرد تا پارچه زیرین کراوات معلوم نشود.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط