تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
کل تقاضای 24 درصدی جامعه شهرنشین کشور برای ساعت مچی در 12 ماه گذشته توسط تولیدکنندگان خارجی تأمین شد. نتایج بررسی های صورت گرفته به روش cluster،درخصوص میزان تقاضای افراد بالای 15 سال برای ساعت مچی نشان می دهد که 70 درصد شهروندان بالای 15 سال کشور ساعت دارند.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین سهم بازار ساعت مچی کشور به برندهای Citizen وOmax  اختصاص دارد به طوری که هر یک از این برندها پاسخگوی 11 درصد تقاضای شهروندان ایرانی هستند و پس از آن برند Seiko با تأمین 9 درصد تقاضای جمعیت  شهرنشین کشور، در بازار عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته است.

بررسی ها نشان می دهد که 24 درصد خریداران ساعت مچی در 12 ماه گذشته برای نخستین بار ساعت خریدند و سایرین ساعت مچی جدید را جایگزین قدیمی ها کردند. متقاضیان ساعت های با قیمت های 100 تا 120 هزار تومان معمولاً درآمد 750 هزار تومان تا یک میلیون تومان و تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر داشتند که شامل پنج درصد خریداران ساعت در همین مدت بود و ساعت های با قیمت بیش از 120 هزار تومان بیشتر ازسوی هشت درصد خریدارن تقاضا شد که درآمد آنها بیش از یک میلیون تومان و تحصیلاتشان دیپلم و فوق دیپلم بود .

همچنین 24 درصد خریداران ساعت مچی در 12 ماه گذشته، ساعت با قیمت کمتر از 10 هزار تومان خریدند که متقاضیان این نوع ساعت معمولاً درآمدهای کمتر از 500 هزار تومان و تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر داشتند. ساعت های با قیمت 10 تا 20 هزار تومان توانستند مورد توجه 21 درصد خریداران ساعت قرار گیرند که اکثراً با تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم و سطح درآمدی 750 هزار تومان تا یک میلیون تومان هستند و 16 درصد خریداران ساعت مچی که معمولاً درآمد 500 تا 750 هزار توامان و تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم داشتند ساعت های با قیمت 20 تا 40 هزار تومانی خریدند.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط