تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
هر روز از ساعت 10:30 تا 19:00 می توان در بازار آتی نسبت به انجام معامله اقدام کرد. البته روزهای پنجشنبه ساعت پایان معاملات 16:00 می باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط