تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
- وجه تسمیه: از کلمه لاتین rutilus یعنی سرخ فام اخذ شده است.


 - فرمول شيميايي:  TiO2

- سیستم تبلور: کوادراتیک

 - شکل بلورها: سوزنی - مو مانند(مو های ونوس) - ماکله - زانوئی

 - اشکال ظاهری: اگرگات - بلوری - دانه ای - رشته ای

 - رده بندی: اکسید

 - جلا: الماسی - نیمه فلزی - چرب

 - رخ: کامل - مطابق با (110) ناقص - مطابق با (100(

 -  شکستگی: صدفی - نامنظم

 - ميزان شفافيت : غیرشفاف - نیمه شفاف

 - رنگ : زرد - قرمز - قهوه ای قرمز - قهوه ای سیاه - سیاه

 - رنگ اثر خط: قهوه ای-زرد - قهوه ای قرمز

 - ژیزمان: فراوان ; سوئیس ، اتریش ، ایتالیا ، نروژ ، مکزیک ، برزیل و استرالیا

 - پاراژنز: آناتاز - بروسیت - آپاتیت - تیتانیت - کوارتز و غیره

 -  ترکیب شیمیایی: Ti=59.95% O=40.05% باانکلوزیون Fe,Sn,V,Cr,Ta,Nt

- تشابه کانی شناسی: نقره - آنتیمون

 - خواص شیمیایی: ذوب نمی شود و در اسیدها نامحلول است

-  منشا تشکیل: ماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی

- سایر مشخصات: دارای شکستگی صدفی و نامنظم است ذوب نمی شود و در اسیدها نامحلول
است.

 - محل پیدایش: اتریش


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط