تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
علامت هاي"خرید (Buy) نمودار زیر (روند تغییرات قیمت سهم شرکت ايفلاك " (Aflac) زمانی که نمودار قیمت میانگین 200 روزه را قطع میکند ترسیم شده اند. همچنین علامتهاي " فروش (Sell) " زمانی که روند تغییرات قیمت به زیر میانگین 200 روزه رفته است، رسم شده اند. روندهاي بلندمدت معمولا توسط میانگین متحرك 200 روزه تشخیص داده می شوند. میتوان از نرم افزارهاي کامپیوتري براي تشخیص بهترین دوره زمانی استفاده نمود. صرفنظر از هزینه هاي خرید و فروش، میتوان گفت سود بیشتر با استفاده از میانگین هاي متحرك کوتاه مدت تر بدست می آید.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط