تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
1) دوره پیش گشایش از 10:00 تا 10:30
2) حراج تک قیمتی راس ساعت 10:30
3) حراج پیوسته از 10:30 تا 18:55 [ پنجشنبه ها از 10:30 تا 15:55 ]
4) دوره پایانی معاملات از 18:55 تا 19:00 [ پنجشنبه ها از 15:55 تا 16:00 ]

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط