تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
20 ثانیه یعنی هر آگهی برای مدت 20 ثانیه نمایش داده می شود و سپس آگهی بعدی جایگزین می گردد و آن هم برای مدت 20 ثانیه نمایش داده می شود و به همین سیاق چرخه تکرار می گردد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط