تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
اگر مشتری قصد برداشت وجهی از حساب عملیاتی خود را داشته باشد، باید فرم درخواست انتقال وجه  را تکمیل و آن را به کارگزاری ارائه کند. انتقال وجه از حساب در اختیار بورس فقط به حساب شخصی ذکر شده در فرم معرفی اطلاعات حساب های بانکی مشتری امکان پذیر می باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط