تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
 

این سنگ دارای انرژی ترکیبی عظیمی است که برحی اثرات شفابخش آن ذکر می گردد:

1) کسب انرژی های مثبت و تامین انرژی های از دست داده شده

2) بهبود لک های صورت و یا بدن همچنین جهت درمان بیماریهای معده ( بجز زخم معده)

3) تقویت امواج مثبت و انرژی زا

- کسب انرژی های مثبت و تامین انرژی های از دست داده شده

- طریقه استفاده:

یک قطعه سنگ کوارتز صورتی را داخل یک لیوان آب سرد انداخته , و پس از ده دقیقه سنگ را خارج نوده و آب را بنوشید,و سنگ را به مدت بیست دقیقه بر روی چشم سوم خویش قرار دهید.

- بهبود لک های صورت و یا بدن همچنین جهت درمان بیماریهای معده ( بجز زخم معده(

- تقویت امواج مثبت و انرژی زا

- طریقه استفاده:2

 یک قطعه سنگ کوارتز صورتی را داخل یک تکه پارچه کتان آبی و یا سفید رنگ گذاشته و بر روی چشم سوم خویش به مدت بیست دقیقه قرار دهید.بهتر است در مکانی آرام دراز بکشید.

- توصیه:

نیرویمغناطیسی موجود در این سنگ جهت افراد مبتلا به سرطان ریه بسیار مضر بوده و بیماریآنها را تشدید و تثبیت می نماید.همانگونه که می دانید چنانچه یک بیماری در انسان تثبیت شود،امکان درمان آن بسیارناچیز و گاه غیرممکن می گردد.بنابراین به افراد مبتلا به سرطان ریه تاکید می شوداین سنگ را هرگز لمس ننموده و درهاله یخویش نیز قرار ندهند.  همچنین سنگ کوارتز نباید در کنار وسایل شخصی و مواد خوراکی مورد مصرف این افراد قرار گیرد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط