تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن (دریافت کننده وجه که مشتری معین می نماید) پرداخت کند. این فرآیند توسط صرافی های مجاز به انجام می رسد و نرخ حواله ارزی، به معنای نرخ ارسال ارزها در قالب حوالجات ارزی توسط صرافی هاست.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط