تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
در شرایطى که اقتصاد کشور تورم بالایى را تجربه مىکند طبعاً کالاها و هزینه هاى استهلاك به دلیل بالا رفتن هزینه هاى جایگزینى کالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومى قیمتها کم نمایى مىشود. بنابراین در زمانهاى تورمى P/E ها عموماً پایینتر مىآیند زیرا بازار سودها را که به صورت ساختگى به بالا گرایش دارد تخریب شده مىبیند. بررسى P/E همانند تمامى نسبتها در گذر زمان براى پى بردن به روند آن ارزشمند است. تورم این بررسى را دشوار مىکند زیرا اطلاعات گذشته در امروز از فایدهمندى کمترى برخوردارند.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط