تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
آگهی ها به طور متوالی، در بازه های زمانی ثابت و با ترتیب ثابت نمایش داده می شوند. کلیه فرآیند نمایش آگهی ها بدون دخالت نیروی انسانی و دارای قاعده یکسان می باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط