تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
به منظور سهولت در امر مخابره و دریافت پیام بین سوئیفت و اعضا با یکدیگر، سوئیفت مبادرت به طبقه‌بندی پیام‌های مختلف در ده گروه صفر تا 9 به شرح زیر کرده است که گروه صفر پیام‌های سیستمی بین اعضاء و سوئیفت و گروه یک تا نه پیام‌های مالی بین اعضا هستند:
_ پیام‌های گروه صفر: بین اعضا و سوئیفت.
_ پیام‌های گروه یک: انتقال وجوه بین حساب مشتریان، اعلامیه چک، دستور عدم پرداخت چک و . . .
_ پیام‌های گروه دو: انتقال وجوه بین بانک‌ها و بین حساب‌های مختلف یک بانک.
_ پیام‌های گروه سه: تأییدیه معاملات ارزی.
_ پیام‌های گروه چهار: وصولی‌ها.
_ پیام‌های گروه پنج: سهام و اوراق قرضه.
_ پیام‌های گروه شش: فلزات گران‌بها، وام‌های سندیکایی.
_ پیام‌های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه.
_ پیام‌های گروه هشت: تراولر چک.
_ پیام‌های گروه نه: صورت‌حساب، اعلامیه بدهکار و بستانکار.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط