تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
الف) صندوق هاي با سرمایه متغیر: این صندوق ها که بیشتر به صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك معروفاند، همواره آمادهاند که به عموم مردم سهام جدید بفروشند، و در صورت تقاضاي سهامدار، به قیمتی که برابر ارزش خالص دارایی است، و در خاتمه هرروز محاسبه میشود، سهام موجود را بازخرید کنند. قیمت سهام صندوق سرمایهگذاري مشترك متکی به ارزش خالصدارایی هر سهم است.

ب) صندوق هاي با سرمایه ثابت: 
برخلاف صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك، صندوق هاي با سرمایه ثابت، مثل هر شرکت سهامی دیگر سهم میفروشند، و معمولاً سهام خود را بازخرید نمیکنند. سهام صندوق هاي با سرمایه ثابت میتواند در بورس اوراق بهادار دادوستد شوند. قیمت سهم صندوق با سرمایه ثابت را عرضه و تقاضا تعیین میکند. و قیمت میتواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی هر سهم باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی