تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
 

در این مطلب سعی کرده ایم شما را با انواع ساعت های مچـی آشنـا کـرده و همچـنـین از اصـطلاحـات رایــج در رابــطـه با ساعت های مچی آگاه سازیم. عـمده تـرین تـقسیـم بـندی ساعت هـا بـر حـسـب نـوع قـوه محرکه و منبع تغذیه آنها می باشد. اغلب ساعت های موجود در بازار دارای قوه محرکه کوارتز هستند. در زیر به این تقسیم بندی توجه کنید:


) MECHANICAL مکانیکی): در این سـاعتـهـا از یــک چرخدنده توازن (رقاصک( برای اندازه گیری زمان و یک شاه فنر برای تولید نیرو استفاده می گردد. این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند ساعت یکبار با دست کوک شوند. بـرخی از سـاعت های مکانیکی از 160 قطعه مجزا تشکیل گردیده است!


) AUTOMATIC خود کار): این ساعت ها هـمان مکانیزم ساعتـهای کوکی را دارند اما خود کوک می باشند. آنها دارای یک چرخ دنده گردان (ROTOR) بـوده کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است که با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب نوسان می کند. سپس این نوسانات توسط چرخ دنده های دیگر مبدل به حرکت دورانی شـده و بـاعـث کـوک شـدن شاه فنر می گردد. نام دیگر آن خود-کوک(SELF-WINDING)  می باشد.


) QUARTZ کوارتز): این ساعت ها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان و از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه استفاده می کنند. نیازی به کوک کردن ندارند.


) KINETIC QUARTZ کوارتز جنبشی): ایـن تکنـولـوژی منـحصر بـفرد شرکت سیکو (SEIKO) می باشد. ساعت کوارتزی ساعتی است که نیازی به باطری ندارد. این ساعت ها انرژی الکتریکی خود را از حرکات طبیعی مچ دست و بازو تامین می کنـند. سپس انرژی حاصل را درون یک خازن ذخیره کنند این خازن قادر می بـاشد تا 3 الی 14 روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین کند.


 SOLAR QUARTZ (کوارتز خورشیدی): این ساعت هـا از کـوارتز برای اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد و تـوسـط ســلول های خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل می سازنــد، استفاده می کنند.


طرز کار کوارتز

کـوارتـز همان دی اکسید سیلیکون (SILICON DIOXIDE) می بـاشـد کـه خـاصیـت پـیـزو الکتریکی دارد. بدین مفهوم که در صورت خم شدن و یا اعمال فشار بـروی بلور کوارتز در سطح آن ایجاد بار الکتریکی و یا یک ولتاژ ضعیف می گـردد و بالـعکس یعنی هرگاه به آن ولتاژ ضعیفی داده شود در شـکـل آن تغـیـیر جـزئـی حـاصــل گردیده و یـا خـم می شـود. و هرگاه جریان الکتریکی بطور مداوم به آن داده شـود شــروع به ارتعاش می کند. سپـس ارتعـاشـات تـوسـط یـک آی سی به پـالـسهای الکتریکی تبدیل میگردند و ایـن پالسـهای الکتریـکی توسط یک موتور بسیار ریز تبدیل به انرژی مکانیکی شده و عقربکهای ساعت را به حرکت در می آورد.


کریستال(CRYSTAL)
همـان پـوشش محـافـظ شفاف که روی صفحه ساعت سوار میگردد بوده و از آنجایی که در معرض ضربه و صدمه دیدن میباشد، کریستال باید تا حد امکان سخت باشد.مواد نرم براحتی خش برداشته و می شکنند. کریـستال میـتواند از هر نوع مواد شفافی ساخته شده باشد. از پـلاستیک گرفته تا یاقوت مصنـوعـی کـه سـخت تـرین و گــران قیمت ترین کریستال موجود میباشد. در زیـر بـه کــریستالهای رایج و میزان سختی آنها اشاره شده است:

  1. پلاستیک: در برابر خراشیدگی مقاوم نمی باشد.
  2. مواد معدنی: همان شیشه سخت شده می باشد که تا حدی در برار خراشیدگی مقاوم است.
  3.  یاقوت مصنوعی(سنتزی): شیشه معمولی را با یاقوت ساختگی پوشش داده و مقاوم می سازند.
  4. یاقوت: مـقاوم در برابر خش بوده و میزان سختی آن خیلی بالا می باشد.
  5. مقاومت در برابر آب  (WATER RESISTACE)
  6. مـقیـاسی است کـه درجـه مـقـاومت ساعت را در برابر نفوذ رطوبت می سـنـجـد. واحـد سنجش ATM میباشد که برابر فشار 10 متر آب است. در زیـر بـه ایـن درجـه بندی توجه کنید:

  ATMفوت متر کاربرد

1 33 10 مقاوم در برابر آب در زیر دوش و یا پاشش آب بطور تصادفی

3 100 30 مقاوم در برابر پاشش آب و فرو رفتن مختصر در آب اما برای شنا کردن مناسب نیست

5 165 50  مناسب برای شنا

10 330 100 مناسب برای شنا و غواصی

15 500 150 مناسب برای غواصی

20 660 200 مناسب برای غواص


توجه داشته باشید که عمق های اشاره شده فرضا 30 متر تنها در شرایط آزمایشگاهی و زمانی است که ساعت کوچکترین حرکتی نداشته باشد بنابراین در شـرایـط واقـعی آنها قابل اطمینان نمیباشند به همین جهت ساعتهایی که درجه بندی 3 داشته و تا 30 متر را در شرایط آزمایشگاهی مقاومت می کنند برای شنا مناسب نیستند. همـچنـیـن تـوجه داشته باشید که از ساعتهای مقاوم در برابر آب حتی آنهایی که مقامتهای بالایی دارند در سونا و آب گرم استفاده نکنید زیرا آب داغ واشر درزگیر ساعت را تخریب می کند.


ساعت اتمی چیست؟

ساعت های مچی اتمی بر خلاف تصور با اتم کار نمی کـنـنـد بـلـکـه توسط سیگنالهای رادیویی که از دقیقترین ساعت جهان بصورت شبانه و خودکار دریافت می دارند، تـنظیم میگردند. دقیق ترین ساعت جهان CAESIUM نام داشته و در کلرادو آمریکا واقع میباشد. درصـد خطای آن 1 ثانیه در 1 میلیون سال است. امـواج رادیـویـی کـه تـوسـط ایـن مـرکـز ارسال میگردد تا شعاع 1864 مایل را تحت پوشش قرار می دهد.


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط