تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
فهرست اندیکاتورهای حجمی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.
Accumulation/Distribution
Money Flow Index
On Balance Volume
Volumes
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط