تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
بله، در صورت درخواست آگهی دهنده برای دریافت کلیک بیشتر یا نمایش زیادتر، این امر با افزایش توالی یک آگهی (افزایش چند برابری نمایش آن) ممکن می باشد.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط