تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
موج C به صورت ۵ موجه ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .

نسبتهای موج C :
۱- نسبت ریتریسمنت ۸٫۶۱ یا ۶٫۷۸ موج ۱
۲- نسبت اکستنشن ۱۶۱ یا ۲۶۱ریتریسمنت موج B
۳- نسبت پروجکشن ۱۶۱ یا ۱۰۰ موج A
۴- نسبت انتهای موج ۵

نکته موج C :
۱- موج Cمعمولا تا نسبت ۱۶۱ پروجکشن موجA ایجاد میشود.

نسبتهای فیبوناچی تایم :
۱- نسبت ۵۰ یا ۶۱٫۸ ریتریس موج ۱
۲- نسبتهای انتهای موج ۵ (داخلی C)
۳- اکستنشن ۱۶۱ موج B
۴- پروجکشن ۱۰۰موج A

شکل و ساختار موج C :
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط