تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
موج A اصلاحی به صورت سه یا پنج موجه ایجاد می شود (موج اصلاحی) .

نسبتهای موج A :
۱- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج۴ (داخلی A)
۲- نسبت ۱۰۰یا ۱۶۱ پروجکشن موج یک (داخلی A )
۳- نسبت ۳۸٫۲یا ۶۱٫۸ پروجکشن ۳-۰ (داخلی A )
۴- نسبتهای داخلی انتهای موج ۵ (داخلی A)
۵- نسبت ۴۲۴ موج ۲ (داخلی A)

نکته موج A :
۱- احتمال تشکیل پترن باترفلای

نسبتهای فیبوناچی تایم :
۱- ۱۶۱ فیبو تایم اکستنشن موج ۴ (داخلی a )
۲- ۱۰۰ یا۱۶۱ فیبو پروجکت موج ۱ از انتهای موج ۴ (داخلی a )
۳- ۳۸٫۲ یا ۵۰یا ۶۱٫۸فیبو پروجکت انتهای موج ۳-۰ از موج ۴ (داخلی a )
۴- نسبت ۴۲۴ اکستنشن موج ۲ (داخلی a )

شکل و ساختار موج A :
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط