تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
موج ۲ به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشد
احتمال تشکیل ایریگولار در کارکشن موج abc وجود دارد (موج پیشرو)

نسبتهای موج ۲ :
۱- نسبت ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ یا ۸۸٫۶ ریتریس موج یک
۲- ۱۲۷ یا ۱۶۱ اکستنشن موج b
۳- نسبتهای انتهای موج ۵ ( داخلی c )

نکته موج ۲ :
۱- درصورت ایجاد شدن موج ۲ به کامپلکس بهتر است معامله صورت نگیرد
۲- موج ۲ به صورت ABC ایجاد می گردد
۳- موج B در داخل موج ۲ به صورت سه موجه ایجاد میشود.
۴- موج C در داخل موج ۲ به صورت پنج موج ایجاد میشود.
۵- احتمال تشکیل پترن گارتلی-بت یا (۱۲۳)
۶- موج ۲ نمی تواند ۱۰۰موج ۱ را بپوشاند.

نسبتهای فیبوناچی تایم :
۱- نسبت ۵۰ یا ۶۱٫۸ ریتریس موج ۱
۲- پروجکشن ۱۰۰موج a
۳- اکستنشن ۱۶۱ موج b
نسبتهای انتهای موج ۵ (داخلی c)

شکل و ساختار موج ۲ :
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط