تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
بسیاری از این اشکال برای برنامه نویسی مورد استفاده اند و ارزش تحلیلی ندارند. با این حال برای اینکه جزء ابزار رسم هستند در اینجا فهرست وار ذکر می شوند. توضیحات تکمیلی در نسخه بعدی راهنمای نرم افزار «متاتریدر »5 ذکر خواهد شد.


انواع توضیحات

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط