تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
همانطور که در درس قبل اشاره شد اسیلاتورها یکی از مهمترین خانواده های اندیکاتورها هستند.
اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود.

اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:
۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی
۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold
۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط