تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
از طریق وبسایت می توانید تابلوی معاملات را مشاهده کنید.

این تابلو شامل قیمت تمامی سررسیدهای سکه می باشد و همچنین سفارشات خرید و فروش فعلی که هنوز اجرا نشده اند را نیز به شما نشان خواهد داد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط