تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
یکی از مزایاي این روش (خرید و فروش در زمان هایی که قیمت میانگین متحرك را قطع میکند) این است که معمولا در جهت درست بازار قرار داریم، به این معنی که قیمت ها نمی توانند رشد زیادي داشته باشند بدون اینکه نمودار قیمت میانگین متحرك را قطع کند. عیب این روش نیز این است که معمولاً دیر می خریم و دیر هم می فروشیم. اگر روند براي یک مدت معنی دار ادامه پیدا نکند (حداقل 2 برابر دوره زمانی میانگین متحرك) ما ضرر خواهیم کرد. این موضوع در نمودار زیر کاملاً مشخص است:
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط